ربات های مکنده ضد انفجار

ربات های مکنده ضد انفجار

جمع آوری و انتقال مواد (صنعتی و غیر صنعتی) به عنوان یک فرآیند جدایی ناپذیر در چرخه صنایع، نقش برجسته­ای دارد. این مواد شامل مواد مفید (...

ادامه مطالعه

خدمات نظافت صنعتی

نظافت صنعتی مکانیزه

طراحی این محصولات با آخرین متدهای روزدنیا توسط پرسنل متخصص تیم فنی شرکت صورت میگیرد.
استفاده ازبهترین قطعات،مواداولیه وکنترل کیفی حین تولیدسبب شده است،که تمامی محصولات این شرکت باگارانتی ارائه شوند.

ادامه مطالعه

شرکت زاگرس صنعت آرکا

تجهیزات نظافت صنعتی و خدمات نظافت صنعتی

اغلب درخدمات نظافت صنعتی برای محیط های ادارای که نوع آلودگی سطحی است از کفشوی و سوییپر استفاده میشود.
برای نظافت کارخانه های صنعتی که آلودگی توده ای و دپو شده است از مکنده های صنعتی(وکیوم لودر) که نوع آن را شرایط مشخص میکند،استفاده میشود.

ادامه مطالعه

تجهیزات نظافت صنعتی و خدمات نظافت صنعتی

خدمات پاکسازی مخازن حوضچه ها و کانال ها

تخلیه لجن و پاکسازی مخازن
پسماندهای نفتی یکی ازگونه های خطرناک پسمانده بوده وعلاوه برخطر زیست محیطی برای افرادی که باآن درتماس ومجاورت هستند نیز بسیار خطرناک است.
روش سنتی جمع آوری پسماندهای نفتی استفاده ازنیروی انسانی و پمپ های لجن کش است.
خظرناک بودن این مواد برای کارگران،این روش را بسیار مخاطره آمیز کرده است.

ادامه مطالعه