ربات های مکنده ضد انفجار

ربات های مکنده ضد انفجار

جمع آوری و انتقال مواد (صنعتی و غیر صنعتی) به عنوان یک فرآیند جدایی ناپذیر در چرخه صنایع، نقش برجسته­ای دارد. این مواد شامل مواد مفید (...

ادامه مطالعه

تخلیه کاتالیست و شارژ راکتور

تخلیه و شارژ انواع راکتورها

در صنایع نفت،گاز وپتروشیمی هنگام تعمیرات اساسی(اورهال)نیازبه یک نوع سیستم انتقال مواد پنوماتیک میباشد.
که برای تخلیه کاتالیست یا شارژ راکتور به کار می رودکه به آن مکنده تخلیه کاتالیست میگوییم.
این دستگاه بطورمشخص برای تخلیه راکتورهای حاوی کاتالیست طبق نیازمشتری طراحی وساخته میشود.

ادامه مطالعه