ZSARKA
zagros

-

-

مکنده گندم – قیمت مکنده گندم

مکنده گندم – قیمت مکنده گندم

مکنده گندم – قیمت مکنده گندم مکنده گندم – قیمت مکنده گندم جهت انتقال و جابجای غلات ازمکنده های خاص استفاده میشود،که مکنده گندم یا ship loader/unloader گفته میشود. گندم ،برنج ،ذرت ،جو ،ارزن و… از جمله غلات مورد استفاده درایران هستند،که جهت صادرات به کشورهای دیگر مورد توجه قرار دارند. شرکت زاگرس صنعت آرکا تولید […]

ادامه مطلب


    جستجو