شهرک اکباتان فاز یک – بلوار شهید نفیسی – برج سبز – واحد 13

فیلتر مکنده صنعتی