ZSARKA
zagros

-

-

نظافت صنعتی کارخانه مس

نظافت صنعتی کارخانه مس

نظافت صنعتی کارخانه مس نظافت صنعتی کارخانه مس هزاران سال است که از فلز مس و آلیاژهایش در دنیا استفاده میشود. سابقه استفاده از مس در ایران بسیار زیاد است،ایرانیان ازمس جهت ساخت ظروف مسی ابزارکشاورزی وجنگی استفاده میکردند. این فلز بسیارمهم درکشورهای مختلف تولید وبهره برداری میشود که ایران نیز دراین بین سالانه 2 […]

ادامه مطلب


    جستجو