مکنده های ثابت (استیشنری وکیوم)

مکنده صنعتی ثابت (استیشنری وکیوم)

برخی ازصنایع براساس حجم کار وفعالیت واحدهای مختلف خودنیازمند وجود مکنده بصورت دائمی دریک مکان خاص میباشند.
دراین موارد استفاده از مکنده های ثابت یا به اصطلاح Stationary Vacuum به آنها پیشنهاد میگردد.
دراین نوع ازسیستم های مکش ،دستگاه مکنده ومتعلقات آن بصورت ثابت دریک مکان خاص نصب شده وبرای دسترسی به بخشها و یاطبقات مختلف یک سیستم پایپینگ طراحی و اجرا میگردد.
این سیستم به مکنده مرکزی متصل است وبدون جابجایی مکنده، این امکان وجود داردکه مواد درفواصل وطبقات مختلف جمع آوری ودر مخزن دستگاه ذخیره گردد.

مکنده صنعتی - وکیوم لودرویژگی مکنده مرکزی:

زباله و یا مواد مورد جمع آوری از طریق شبکه لوله کشی در ظروف مرکزی واقع در خارج ازمنطقه تولید جمع آوری شده.
علاوه برتأمین امنیت دفع،سیستم به این ترتیب حضور ظروف زباله غیربهداشتی درداخل کارخانه تولید ازبین میبرد.
کارکرد سیستم های خلأ صنعتی مرکزی با یک پمپ جابجایی مثبت خلأ میباشد. به عنوان مکش با افزایش جریان کشش مواد را افزایش میدهد.

انعطاف پذیری بالا برای استفاده فردی:

تعداد کل و موقعیت نقاط اتصال رامیتوان بصورت جداگانه توجه به نیاز مشتری انتخاب شده است.
انواع شلنگ و دستگاه تمیزکردن اضافی مانند برس لوله یا لوله های غوطه وری نیز به راحتی دردسترس اپراتور میباشد.

فیلتراسیون مکنده:

مهمترین نکته درمورد مکنده صنعتی مرکزی کارکرد فیلتر است.
باتوجه به اینکه پمپ بطور مداوم مشغول به تخلیه هوای مخزن و ایجاد خلأ نسبی مداوم درآن میباشد،مواد سبک و ذرات ریز جمع آوری شده در داخل مخزن باتوجه به جریان هوای مداوم موجب درآن بطور معلق درهوا وجود داشته و بهمراه هوا به سمت پمپ و بیرون هدایت میشوند.
درچنین حالتی علاوه براینکه عبور چنین ذراتی میتوان موجب ایجاد مشکلاتی متعدد و استهلاک بالای پمپ گردد،خروج آن از داخل مکنده و ورود به هوای بیرون به معنی برگشت آلودگی وپخش کردن مجدد آن درمحیط میباشد.

 

خواهشمندیم جهت مشاوره و استعلام خرید مکنده های ثابت (استیشنری وکیوم) با واحد فروش تماس حاصل نماید
021-44673647                      zsarkasales@

مکنده های ثابت (استیشنری وکیوم)