دستگاه غبارگیر صنعتی

دستگاه غبارگیر صنعتی سیستمی جهت مکش انواع گردوغبار در هواست،کاربرد آن جلوگیری از انتشار گردوغبار در خطوط تولید است.
درخطوط تولید کارخانه های به علت پخش شدن گردو غبار درهوا ازدستگاه های غبارگیر صنعتی استفاده میشود.
شرکت زاگرس صنعت آرکا طراح و تولید کننده انواع سیستم هوای تهویه هوا و غبارگیرهای صنعتی در ایران است.
طراحی غبارگیرهای صنعتی باتوجه محیط و نوع آلودگی یا گردوغبار صورت میگیرد.
روند طراحی وتولید یک غبارگیر صنعتی بدین صورت است که،ابتدا کارشناس شرکت بابازدید ازمحیط و میزان آلودگی الگوریتم روند پاکسازی و نصب سیستم تهویه هوا را ارائه میدهد.
درکارگاه ساخت و تولید شرکت زاگرس صنعت آرکا پروسه طراحی به مرحله اجرا میرسد.

معمولاً جهت ساخت غبارگیر اجزای اصلی به شرح زیراست:
  • فیلتراسیون
  • بخش پاکسازی فیلترها یا ویبراتور
  • پمپ مکنده
  • مخزن غبار
  • تابلو برق
نحوه عملکرداین دستگاه بگونه ای است که سیستم تهویه هوای مرکزی درخارج از محیط بسته کارخانه احداث میشود.
از طریق کانالهای نصب شده در داخل محیط کار،هوای آلوده به داخل سیستم تهویه هوا انتقال پیدامیکند.
درسیستم غبارگیر،هوای آلوده ابتدا وارد مخزن یا هاپر غبارشده بخشی ازهوا در داخل مخزن ریخته شده و ریزگردها توسط سیستم مکش فوقانی هاپر واردبخش فیلتراسیون میشود.
وظیفه بخش فیلتراسیون تصویه هوای آلوده ورودی به هوای تمیز است.

انواع غبارگیر های صنعتی:
غبارگیر تر
این نوع غبارگیر صنعتی جهت رفع آلودگی هوا ازمایعات مناسب همراه گردوغبار وارد سیستم فیلتراسیون شده وتصویه هوا صورت میگیرد.

غبارگیر خشک
این سیستم غبارگیر هم بسیار ساده و بدون سیستم پاشش آب و هوا آلوده وارد هاپر شده،ذرات بزرگتر گردو غبار داخل مخزن هاپر ریخته و هوا با ریزگرد ها از بخش فوقانی وارد فیلتراسیون میشود.
شرکت زاگرس صنعت آرکا قادر به طراحی وساخت هر دو نوع غبارگیرصنعتی میباشد.
این شرکت با هدف پاکیزکی محیط زیست و رفع آلودگی محیط کار برای کارگران به ساخت و تولید غبارگیر روی آورده است.
جهت مشاور و بازدید از مراکز و محیط های آلوده جهت نصب غبارگیر با واحد فروش تماس حاصل فرمایید
021-44673647             zsarkasales@