نظافت صنعتی کارخانه مس

 

 

نظافت صنعتی کارخانه مس

هزاران سال است که از فلز مس و آلیاژهایش در دنیا استفاده میشود.
سابقه استفاده از مس در ایران بسیار زیاد است،ایرانیان ازمس جهت ساخت ظروف مسی ابزارکشاورزی وجنگی استفاده میکردند.
این فلز بسیارمهم درکشورهای مختلف تولید وبهره برداری میشود که ایران نیز دراین بین سالانه 2 هزارتن مس تولید میکند.
پروسه تولید مس ازمعادن سنگ مس تاکارخانه وتولید محصولات مسی دارای مراحل مختلفی است.
مهمترین مرحله دراین پروسه استفاده ازتجهیزات مکانیزه نظافت صنعتی در کارخانه میباشد.
ارائه خدمات نظافت صنعتی به کارخانه های مس توسط شرکت زاگرس صنعت آرکا صورت میگیرد.
این خدمات بصورت مکانیزه توسط تجهیزات و نفرات متخصص انجام میپذیرد.

شرح خدمات نظافت صنعتی زاگرس صنعت آرکا به کارخانه های مس :

واحد سنگ شکنی

از معادن سنگ مس سنگ های موردنیاز به کارخانه منتقل شده و در واحد سنگ شکنی به قسمت های کوچک تقسیم میشوند.
دستگاه آسیاب وظیفه پودر کردن سنگ های مس رادارد،بصورتی که واحد تغلیظ آنها رامورد استفاده قراردهد.
در تمامی مراحل واحد سنگ شکنی،آلودگی براثر ضربه به سنگ ها درمحیط پراکنده شده وسطوح دستگاه ها و محیط کار را دربر میگیرد.
نظافت صنعتی این واحد با تجهیزات مکانیزه توسط مکنده ها و سیستم تصفیه هوا صورت میگیرد.

واحد تغلیظ

درواحد تغلیظ سنگهای مس که توسط دستگاه آسیاب به پودر تبدیل شده اند،همراه باآب وموادشیمیایی دیگرکه حاصل آن استخراج مس خالص است،ادغام میشود.
این موادبصورت خمیر درسلول های خاص واحدتغلیظ منتقل میشوندو طی یک کنش و واکنش آب سرریز شده که حاوی مس خالص است،ازدهانه سلولها خارج خواهندشد.
باقی موادمانده درسلول های تغلیظ دوباره به چرخه بازگردانده شده تاتمام فلز مس ازآنها خارج شوند ودرآخر این مواد بلااستفاده خواهندشد.
این فرآیندواحد تغلیظ طی مدتی موجب گرفتگی سلولهای تغلیظ خواهدشد،که توسط تجهیزات نظافت صنعتی بایدنظافت این واحد انجام گیرد.
تجهیزاتی که مورد استفاده دراین واحد قرار میگیرد،واترجت ها و مکنده های صنعتی(وکیوم لودر)میباشند.
که شرکت زاگرس صنعت آرکا سازنده و تولیدکننده این محصولات است.

نظافت صنعتی کارخانه مس

واحد ریخته گری

مس خالصی که از واحد تغلیظ خارج شد،در کوره های ریخته گری قرار میگیرند تا آب نیز از آنها جدا شود تا شمش مس بدست آید.
در واحد ریخته گری مواد مذاب مس را در قالب ها وشکل های مورد استفاده قرار میدهند و در دمای موردنیاز آنها را سرد میکنند.
نظافت صنعتی این واحد نیز بدلیل حرارت کوره و غیرقابل دسترس بودن نظافت محیط به وسیله کاربران،تجهیزات مکانیزه خاص نظافتی موردنیاز میباشد.
این تجهیزات مکنده های ضدانفجار و ربات های مکنده هستند.

نظافت صنعتی کارخانه مس