نظافت صنعتی کارخانه فولاد

 

نظافت صنعتی کارخانه فولاد

نظافت صنعتی کارخانه فولاد

امروزه باگسترش تکنولوژی وپیشرفت بشر درزمینه تولید انواع فلزات موردنیاز جهت ساخت و تولید محصولات درحال افزایش می باشد.
فولاد یکی از مهمترین فلزات تولیدشده توسط بشر که درزمینه های مختلف ساخت وتولید مورد استفاده قرار میگیرد.
این فلز درکشورهای توسعه یافته تولید و بهره برداری میشود،که سهم ایران 2درصد از کل تولید دنیااست.
کارخانه های تولید فولاد در ایران جهت تولید هرچه بهترو بیشتر این محصولات نیاز به خدمات نظافت صنعتی دارند.
خدمات نظافت صنعتی بسیار مکانیزه و حائز اهمیت است،که توسط شرکت های ارائه دهنده خدمات نظافت صنعتی اجرا وپشتیبانی میشود.
شرکت زاگرس صنعت آرکا ارائه دهنده خدمات نظافت صنعتی به کارخانه های تولید فولاد میباشد.

نظافت صنعتی کارخانه فولاد

خدمات نظافت صنعتی کارخانه فولاد شامل موارد زیر است که توسط شرکت زاگرس صنعت آرکا ارائه میشود:

واحد ریخته گری

در واحد ریخته گری کارخانه فولاد به هنگام شکل دادن به مواد مذات فولاد و انتقال این مواد به قالبهای شکل دهنده مقداری از موادمذاب فولاد به سطح محیط وبروری سطوح دستگاه ها و قالبهای ریخته میشود
نظافت این سطوح آلوده و قالبهای در فرآیند تولید فولاد بسیار مهم میباشد،که توسط تجهیزات مکانیره نظافت صنعتی قابل پاک سازی و نظافت میباشند.
در واحد ریخته گری بدلیل گرمای بیش ازحد محیط کاری وقابلیت اشتعال زایی مواد باید ازتجهیزات نظافتی ضدانفجار استفاده شود.
ربات های مکنده ضد انفجار زاگرس صنعت آرکا جهت نظافت محیط های غیرقابل دسترس برای کاربر طراحی وتولید شده اند.
این مکنده ها قایل کنترل از راه دور را برخوردار میباشدکه متناسب با شرایط محیطی قابل ارائه هستند.
نظافت صنعتی کارخانه فولاد

واحد فولاد سازی

این واحد وظیفه شکل دادن وساخت فولادهای ساخته شده را برعهده دارند.
بر اثر شکل دادن و برش قطعات فولاد ضایعاتی بوجود می آید که در محیط کاری پخش میشوند.
ضایعات واحد فولاد سازی به وسیله مکنده های شرکت زاگرس صنعت آرکا قابل جمع آوری و جابجایی به محیط های دیگر میباشند.

نظافت صنعتی کارخانه فولاد

واحد آهک سازی

درفرآیند تولید فولاد واحد آهک سازی نقش مهمی را ایفا میکند.در کوره های پخت آهک ریزدانه های آهک براثر جابجایی درمحیط کار پخش میشوند که نیازبه نظافت دارند.
نظافت این محیط صنعتی توسط مکنده های صنعتی زاگرس صنعت آرکا بصورت کاملا مکانیزه انجام میگیرد.

نظافت صنعتی کارخانه فولاد