مکنده گندم – قیمت مکنده گندم

 

مکنده غلات - قیمت مکنده غلات

مکنده گندم – قیمت مکنده گندم

جهت انتقال و جابجای غلات ازمکنده های خاص استفاده میشود،که مکنده گندم یا ship loader/unloader گفته میشود.
گندم ،برنج ،ذرت ،جو ،ارزن و… از جمله غلات مورد استفاده درایران هستند،که جهت صادرات به کشورهای دیگر مورد توجه قرار دارند.
شرکت زاگرس صنعت آرکا تولید کننده انواع مکنده غلات و مواد پودری که متناسب با نیاز مشتری در ایران فعالیت میکند.
مکنده غلات و مواد پودری جهت انتقال انواع دانه های گیاهی،غلات غذایی وانواع موادپودری جاری شونده مورداستفاده قرار میگیرند.
ظرفیت انتقال مکنده غلات بسیار متناسب بوده،مکنده ذرت زاگرس صنعت آرکا تا 200 مترمکعب درساعت ظرفیت انتقال دارد.
باتوجه به ظرفیت انتقال مواد غلات مکنده قدرت انتقال تا 200متر را میتواند انجام دهد.
موتور مکنده های غلات اغلب ازنوع سوخت دیزلی و الکتریکی تاقدرت 300 اسب بخار میباشند.
کارکرد این مکنده درهر اقلیم و شرایط آب و هوایی یکسان و بدون نقص میباشد.
مکنده ذرت درسه نوع مختلف بنابه نیاز مشتری ساخت وتولید میشود:

1- مکنده و دمنده همزمان

در این روش انتقال مواد بصورت همزمان وکیوم و بلوئر صورت می پذیرد.
بدین صورت که مکش پمپ وکیوم مواد رابه داخل مخزن دستگاه مکش ومنتقل کرده سپس خروجی هوای وکیوم پمپ نقش بلوئر راایفا کرده ومواد رابه مخازن یامحل های موردنظر کاربران منتقل میکند.
مکنده غلات - قیمت مکنده غلات

2-مکنده صنعتی

در این روش پمپ دستگاه تنها نقش مکش را ایفا میکند،دراین حالت پس ازمکش مواد به درون مخزن دستگاه،تخلیه مخزن به روش ثقلی صورت میپذیرد.

مکنده غلات - قیمت مکنده غلات

3-دمنده صنعتی

در این روش پمپ دستگاه تنها نقش بلوئر(دمنده) را ایفا میکند.
بدین صورت که موادبه روش ثقلی به درون مخزن دستگاه منتقل شده سپس ازآن براثر جریان خروجی پمپ مکنده مواد به مخزن یامحل مورد نظر کاربر انتقال میگردد.

 

مکنده غلات - قیمت مکنده غلات
تولید وساخت این نوع مکنده های غلات باتوجه به نوع و کارایی قیمت گذاری خواهند شد.
حجم موتور و توان مکش بسیار حائز اهمیت میباشد،که موتورچه مقدار توان برای مکش ذرت به شما ارائه خواهد داد.

 

خواهشمندیم جهت راهنمایی بهتر و استعلام قیمت مکنده غلات با واحد فروش تماس حاصل فرمایید.

@zsarkasales                   021-44673647