مکنده صنعتی چیست؟

مکنده صنعتی چیست؟

مکنده صنعتی یا وکیوم لودر دستگاهست دارای سیستم مکنده بسیارقوی جهت انجام خدمات نظافت صنعتی که درکارخانه ها وصنایع مختلف مورداستفاده قرارمیگیرد.

مکنده صنعتی چیست

انواع مکنده های صنعتی:

مکنده صنعتی دستی:

معمولا ازاین نوع دستگاهها جهت جمع آوری انواع ضایعات،موادسبک وسنگین به میزان کم استفاده می شود.
ازمکنده دستی درمحلهایی که ریزش به میزان کم یادرفاصله زمانی طولانی که امکان دسترسی محدود است،کاربرد دارد.
بطورمعمول این جاروها از 4جزء اصلی تشکیل شده اند،که نوع وکیفیت آن اجزاء تعیین کننده ارزش وکارایی آن میباشد.
در موتور توان و نوع
فیلتراسیون:سطح – جنس و شکل ظاهر
بدنه ولوازم جانبی دستگاه:چنس – ضخامت ورق فلزی – طراحی و مقاومت
برای کاردرشرایط سخت تعیین کننده میباشند.
درمحدوده تولیدات شرکت زاگرس صنعت آرکا این نوع جاروبرقیها باتوان 2/2الی 26کیلوات باحجم مخزن مختلف قابل ارائه است.

مکنده صنعتی چیست

مکنده مرکزی:

مکنده های مرکزی باتوجه به نیازهای خاص مشتریان واختصاصاً برای آنها طراحی وساخته میشود.
کارخانجاتی که بامواد پودری سروکار دارند ومحیط هایی همواره آلوده دارند مانند:کارخانجات سیمان،از مکان هایی هستند که این دستگاهها میتوانند بیشترین کارایی را داشته باشند .
دریک کارخانه بزرگ ومحیط چند طبقه توصیه میشود که ازسیستمهای ثابت تمیزکاری مجهزبه ورودی هایی متصل به نزدیک نقاط جمع آوری مواد استفاده شود.
برای اینکار لازم است که لوله کشی ثابت انجام شود وسیستم مکنده به این لوله کشی متصل گردد.
ازمزایای دستگاه مکنده مرکزی میتوان به مواردذیل اشاره کرد:
 • مجراهای وکیوم نزدیک نواحی که باید تمیز شوند،قرار میگیرند.
 • سهولت درامر نظافت نسبت به سیستم های سنتی وجاروبرقیهای متحرک بدین معناکه دیگرنیازبه انتقال این جاروها به طبقات وپایین اوردن آنها جهت تخلیه وجودندارد.
 • تمامی موادجمع آوری شده بوسیله سیستم منتقل میشوند
 • تمامی موادکشیده شده دریک مخزن باظرفیت بالا وبا قابلیت تخلیه آسان جمع آوری میشوند.
 • بالا بردن استاندارهای زیست محیطی
 • امکان انتقال مواد پودری به نقاط مختلف و درفواصل مختلف
 • امکان نصب دستگاه باقدرتهای بالا جهت استفاده همزمان چنداپراتوردر نقاط مختلف
برای عملیات بسته بندی که اجتناب ازریزش درآنها مشکل است،نصب وکیوم ثابت باتخلیه پیوسته ضروری میباشد.
موادجمع آوری شده و بامزیت اقتصادی قابل توجهی به فرآیند بسته بندی برمیگردد.

دستگاههای مکنده نصب شده روی کامیون و تریلر(وکیوم لودر):

دستگاههای وکیوم لودر مکنده های پرقدرت صنعتی بامخزنهای بزرگ هستند که برروی تریلر یا کامیون نصب شده وقابلیت جابجایی دارند.
بنابراین دستگاههای وکیوم لودر امکان جمع اوری مواددر یک نقطه وتخلیه آنرا درنقاط دوردست دارند.
این دستگاه طبق نیاز مشتری طراحی وتولید میشود.
انتخاب نیروی محرکه(دیزل یا الکتروموتور)،حجم مخزن (تا 12مترمکعب)،نصب برروی کامیون یاتریلر و میزان توان موردنیاز(تا 250کیلووات)طبق نظرمشتری قابل ارائه میباشد.
مخزنهای بزرگ این دستگاههارا میتوان یاجاذبه خالی کرد(توسط جکهای هیدرولیکی که درمخزن راباز کرده وآن رابالا میبرند)ویا بایک سیستم دمنده موادمکیده شده رابه سیلوهای ذخیره تعیین شده برگرداند.

مکنده صنعتی چیست

مزایای دستگاه وکیوم لودر میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

 • امکان جمع آوری توده های موادکه براثر مشکلات بوجود آمده درخط تولید روی هم انباشته شده اند.
 • امکان بیرون کشیدن مواد وضایعات ازطبقات زیرزمین
 • امکان جمع آوری وانتقال مواد ازطبقات فوقانی ساختمانها
 • امکان انتقال مجدد موادجمع آوری شده به خط تولید
 • آماده کردن وخالی کردن بخشهای مختلف درهنگام تعمیرات(مانند غبارگیرها و فیلترهای الکتروستاتیک)
 • نظافت وپاکسازی مکانهایی که امکان دسترسی به آنها وجودندارند
 • امکان اتصال به شبکه لوله کشی واستفاده به عنوان مکنده مرکزی

مکنده صنعتی چیست