ماشین ابزارهای کارگاهی – ماشین ابزارهای صنعتی

 

ماشین ابزارهای کارگاهی

ماشین ابزارهای کارگاهی – ماشین ابزارهای صنعتی

باپیچیده ترشدن زندگی بشردرطول تاریخ وگسترش نیازها،استفاده از ابزار آلات مختلف درزندگی اوگسترش یافت.
انسان های اولیه باشکل دادن به چوب توسط تکه سنگهای تیزموفق به ساخت برخی ازلوازم ضروری زندگی خودشدند.
باکشف فلز وبکار گیری آتش،بشر توانست که اشیاء بیشتری برای رفع نیازهای خودبسازد.
شکل پذیری خوب ومقاومت بالای این ماده کاربرد آن رابیش ازسایر موادنمود.
صدها سال بشرتنها باحرارت دادن وضربه به فلز قادر به تغیرشکل آن بود،اما باپیشرفت دانش بشری وگسترش نیازهای آن،دیگر این روشها برای ساخت قطعات پیچیده تر کاربری نداشت وباید چاری ای برای رفع این نیاز اندیشیده میشد.
عملیات هایی مانند:تراشکاری وتغییر شکل هندسی احجام فلزی، سوراخکاری، برشکاری، صیقل دادن و… جهت ساخت قطعات نیازهای اساسی صنعت روبه رشد بود.
بشر بهنگام مواجهه بااین نیازها به فکر چاره افتاد وحاصل این نیازها و چاره اندیشی ها تولیدبخش جدیدی درصنعت بنام “ماشین ابزار های صنعتی” گردید.
درطول تاریخ ابزارهای ساده ای مانند تیشه، چکش، پتک، میخ و… جهت شکل دهی به احجام مورد استفاده قرار میگرفت اما باورود ماشین ابزارهای صنعتی توان ساخت قطعات پیچیده تر برای انسان فراهم گردید.
ساخت یک قطعه صنعتی نیازمند ابزارآلات مختلف جهت شکل دهی است،که برای هرنیاز ماشین ابزارخاصی باید مورداستفاده قرارگیرد که این موضوع “نوع ماشین ابزار” را مشخص میکند.
ازطرفی باتوجه به این که دردنیای امروز ساخت قطعات باتیراژ بالا نیازمند دقت وسرعت است.
استفاده ازدستگاه های تمام اتومات و نیمه اتومات درصنایع مختلف رایج شده است که این موضوع “نحوه عملکرد” دستگاه را مشخص مینماید.

ماشین ابزارهای کارگاهی

نحوه عملکرد ماشین ابزارها:

نحوه عملکرد ماشین ابزارهای صنعتی به سه دسته کلی تقسیم می گردد:
1) دستگاه های کنترل دستی یا Manual
2) دستگاه های کنترل عددی یا NC
3) دستگاه های کنترل عددی رایانه ای یا CNC

 

  • دستگاه های کنترل دستی یا Manual:
دراین نوع ازماشین ابزارها که بیشتربرای ساخت قطعات با دقت پایین و یا تعمیرات مورداستفاده قرار میگیرند،تمامی اعمال دستگاه توسط تعدادی اهرم و چرخ دنده کنترل میگردد.
حرکت و هدایت ابزارها،حرکت میز قطعه کارو تنظیمات مختلف دستگاه توسط اپراتور صورت می پذیرد.

 

  • دستگاه های کنترل عددی یا NC (Numerical control):

دستگاه کنترل عددی به خودکارسازی ماشین‌های ابزاری گفته می‌شودکه توسط دستورهای بادقت برنامه‌ریزی‌شده روی یک رسانه ذخیره‌سازی،برخلاف وارسی دستی ازطریق چرخ‌های دستی یا اهرم،یا مکانیکی خودکار ازطریق فقط دوربین‌ها کار میکند.

 

  • کنترل عددی رایانه‌ای یا CNC :(Computer Numerical Control)

دستگاه‌های ماشین ابزار سی‌ان‌سی مدرن،طراحی یک قطعه مکانیکی وبرنامه تولید آن کاملاً خودکار انجام می‌شود.
هندسه مکانیکی جسم بااستفاده ازنرم‌افزارهای طراحی به کمک کامپیوتر(CAD)تعریف شده و پس ازآن به وسیله نرم‌افزارهای تولیدبه کمک کامپیوتر(CAM)به دستورات تولیدی وساختی تبدیل می‌شود.
سرانجام این دستورات که برای سیستم یک ماشین تولیدی قابل فهم است،روی یک ماشین کنترل عددی(CNC)بارگذاری میشوند.

 

نوع ماشین ابزار:

مهمترین ماشین ابزارها را بطور کلی میتوان به موارد زیر دسته بندی نمود:
1) ماشین های تراش (Lathe Machine)

ماشین ابزارهای کارگاهی

2) ماشین های بورینگ افقی و عمودی (Boring Machine)

ماشین ابزارهای کارگاهی

3) ماشین های فرز(Milling Machine)

ماشین ابزارهای کارگاهی

4) ماشین دریل (Drilling Machine)

5) ماشین های سنگ زنی(Grinding Machine)
6) بالانسر ها(Balancing Machine)

ماشین ابزارهای کارگاهی

7) تست شیر آلات (Valve Test)

ماشین ابزارهای کارگاهی

8) دستگاه های خم کاری
برای آشنایی بیشتر درباره خرید،تعمیر،راه اندازی و آموزش انواع ماشین های ابزار کارگاهی شرکت زاگرس صنعت آرکا میتوانید با واحد فروش تماس حاصل نمایید.

ماشین ابزارهای کارگاهی – ماشین ابزارهای صنعتی