همه چیز درباره خدمات نظافت صنعتی

 

شرکت زاگرس صنعت آرکا باتکیه برتیم فنی خود درزمینه طراحی وتولید انواع دستگاههای نظافت صنعتی گام به این عرصه نهاده است.
رفع مشکل آلودگی محیط کاربرای کارگران وکارفرمایان نکته ای بسیارمهم جهت تولید محصولی باکیفیت میباشد.
نظافت محیط کار دارای نکات مهم وقابل توجه میباشد،لذا زمان وسرعت انجام نظافت تاثیر مستقیم بروی تولید دارد.
هرچه نظافت باسرعت وکییفیت لازم انجام شود ودر زمان مشخصی محیط کار دراختیارکارگران قرارگیرد،تولیدبا روند سریعتری انجام میشود.

خدمات نظافت صنعتی

گستره تولیدات شرکت زاگرس صنعت آرکا بشرح ذیل میباشد:

طراحی این محصولات با آخرین متدهای روزدنیا توسط پرسنل متخصص تیم فنی شرکت صورت میگیرد.
استفاده ازبهترین قطعات،مواداولیه وکنترل کیفی حین تولیدسبب شده است،که تمامی محصولات این شرکت باگارانتی ارائه شوند.
تیم فروش این شرکت دربخش بازدید ازمحیط کار شما وارائه بهترین پیشنهاد درجهت بهبودبخشیدن امرنظافت،همیشه آماده خدمت رسانی میباشد.
انتخاب صحیح دستگاه جهت نظافت درمحیط به شرایط محیط بستگی داردو نمیتوان هردستگاهی را درهر محیطی استفاده نمود.
تیم فروش شرکت عهده دار وظایف بسیار مهمی است که بهترین ومناسب ترین پیشنهادها را ارائه دهد.

خدمات نظافت صنعتی

فاکتورهای بسیار مهم درانتخاب یک مکنده صنعتی:
1-شرایط محیط :
در هر محیطی نوع آلودگی یا نوع مواد مورد استفاده متغییر است و برخی مواد قابل اشتعال هستند که انتخاب دستگاه متفاوت است.

مکنده صنعتی - وکیوم لودر

خدمات نظافت صنعتی
2-حجم پروژه :
حجم و سایز مواد یا آلودگی امرمهمی است که باتوجه به آن نوع مخزن وتوان موتوری دستگاه متفاوت است.

تجهیزات نظافت صنعتی و خدمات نظافت صنعتی

خدمات نظافت صنعتی
3-زمان بندی :
در هر پروژه ای بحث زمان بندی حساسترین محبث میباشد که سرعت عمل دستگاه را تعیین میکند.

تجهیزات نظافت صنعتی و خدمات نظافت صنعتی

4-نیاز مشتری :
در انجام یک پروژه خدمات نظافت صنعتی نیاز مشتری و تعیین بودجه فاکتور قابل تأمل جهت انتخاب دستگاه میباشد.

خدمات نظافت صنعتی

خدمات نظافت صنعتی

هدف شرکت زاگرس صنعت آرکا تولیدمحصولات خوب وپیشرفته همراه با ارائه خدماتی مطلوب و مرغوب است.

همه چیز درباره خدمات نظافت صنعتی