تخلیه کاتالیست و شارژ راکتور

 

تخلیه کاتالیست و شارژ راکتور

تخلیه کاتالیست و شارژ راکتور

در صنایع نفت،گاز وپتروشیمی هنگام تعمیرات اساسی(اورهال)نیازبه یک نوع سیستم انتقال مواد پنوماتیک میباشد.
که برای تخلیه کاتالیست یا شارژ راکتور به کار می رودکه به آن مکنده تخلیه کاتالیست میگوییم.
این دستگاه بطورمشخص برای تخلیه راکتورهای حاوی کاتالیست طبق نیازمشتری طراحی وساخته میشود.

تخلیه کاتالیست و شارژ راکتور

ازاین دستگاه همچنین میتوان برای بارگیر یا شارژ راکتورها نیز استفاده نمود.
شرکت زاگرس صنعت آرکا توانایی ساخت وطراحی مکنده تخلیه کاتالیست بانیروی محرکه دیزل و الکتروموتور تاتوان 350 کیلووات را دارد.
حجم مخزنهای این نوع مکنده باتوجه به نیاز مشتری تعیین میشود.

ازمزایای دستگاه مکنده کاتالیست میتوان به موارد ذیل اشاره کرد: 

  • تخلیه سریع:
با استفاده ازدستگاه مکنده کاتالیست میتوان درمدت زمان بسیارکمی نسبت به روشهای سنتی وقدیمی راکتورها راتخلیه نمود.
سرعت بیشتر درفرآیند تخلیه راکتورها باعث کمترشدن هزینه تعمیرات اساسی دستگاهها خواهدشد .

تخلیه کاتالیست و شارژ راکتور

  • تخلیه بی خطر:
تخلیه کاتالیستها بوسیله دستگاه مکنده کاتالیست بدون نیازبه واردشدن نفربه داخل راکتور انجام میگیرد.
ازاین لحاظ وباتوجه به انباشته بودن راکتورها ازگازهای خطرناک،عمل تخلیه بدون هیچ گونه خطری صورت میپذیرد.

تخلیه کاتالیست و شارژ راکتور

امکان پرکردن راکتورها:

ازدستگاه مکنده کاتالیست همچنین میتوان به منظور انتقال کاتالیست به بالای راکتورها استفاده نمود.
بدین منظور بانصب مخزن دستگاه روی ورودی بالای راکتور،بامکش کاتالیست ازبشکه های کاتالیست درزیر راکتور میتوان کاتالیستها رابه بالای راکتور انتقال داد.
  • امکان تخلیه درمحیط نیتروژن(ازت)برای کاتالیست های Pyrophoric:
درصورت نیازبا تعبیه یک سیستم مخصوص میتوان کاتالیستهای فوق رادرمحیط ازت تخلیه ومجدداً گاز رابه داخل راکتور هدایت کردواز تماس کاتالیستها بااکسیژن جلوگیری کرد.
  • امکان جدا سازی اولیه نرمه کاتالیست:
کاتالیستهای مکیده شده توسط دستگاه ازنرمه وخاک نیزجدا میشوند.
نرمه کاتالیست مکیده شده بصورت مجزا درمخزن جداگانه ای جمع آوری میشود.

تخلیه کاتالیست و شارژ راکتور

مکنده های تخلیه کاتالیست شامل قسمت های ذیل میباشند:

  1. مخزن اصلی مواد
  2. فیلتر و محفظه فیلتر
  3. واحد مکش
  4. سیستم کنترل دستگاه
  5. تریلر جهت حمل و نقل
مخزن اصلی:
این مخزن به حجم های مختلف و ازجنس فولادکه محل جمع آوری مواد میباشد،باتوجه به نیاز مشتری طراحی میشود.
درپایین مخزن سیستمهای مختلفی جهت تخلیه درنظر گرفته میشود.(دستی یا مداوم)
سیستم تخلیه مداوم باعث میشود،بدون افت خلاء درمخزن تخلیه بصورت مداوم وهمزمان باعملیات مکش انجام پذیرد.

تخلیه کاتالیست و شارژ راکتور

تابلوکنترل نیزبا فرمان به این سیستم عملیات رابه موقع انجام داده ویا امکان تخلیه بصورت دستی رافراهم می آورد.
این مخزن مجهز به سنسورکنترل سطح بوده که امکان تخلیه مواد دربشکه یا بیگ بگ رابه راحتی فراهم میکند.
سنسور کنترل سطح هنگامیکه سطح مواد ازحد لزوم بالاتر رودبصورت اتوماتیک مکش راقطع مینماید.
فیلتر و محفظه فیلتر:
  فیلتر بامساحت بالا ازجنس پلی استر نبافته یا نانو پلی استر درمحفظه ای که روی تریلر نصب شده قرار دارد.
وظیفه این فیلتر تصفیه هوای خروجی از مخزن است.
از مزیت این دستگاه میتوان به محفظه جمع آوری گرد وخاک کاتالیست اشاره کرد،که کاتالیستها رابه میزان قابل ملاحظه ای ازگرد وخاک عاری میسازد.
روش تمیز کردن فیلتر ازطریق جابجائی معکوس فشاراتمسفر(سیستم Reverse)انجام می پذیرد.
این عملیات بصورت دستی واتوماتیک بوده،به نحوی که همیشه حداکثرقدرت مکش دردسترس میباشد.

تخلیه کاتالیست و شارژ راکتور

واحدمکش :

این واحد شامل یک پمپ مکنده ازنوع دورانی غلطکی باجابجایی مثبت بوده که بایک الکتروموتورویاموتوردیزل به عنوان نیروی محرکه،کوپل شده است.
علاوه براین،دراین واحد صداخفه کن،جهت کاهش سروصدای خروجی ازپمپ،شیرتخلیه وکیوم وهمچنین یک فیلتر کارتریجی از جنس پلی استربه عنوان فیلترثانویه(اطمینان)تعبیه شده.
فیلترثانویه درصورت خرابی ونشت درفیلترهای اولیه،از ورود ذرات و مواد به داخل پمپ مکنده جلوگیری نماید.

تخلیه کاتالیست و شارژ راکتور

سیستم کنترل دستگاه:

این قسمت شامل یک تابلوی برق وفرمان دستگاه بوده که کلیه عملیات شامل:
روشن وخاموش کردن دستگاه،
کنترل سیستم نظافت فیلترها،
کنترل سطح مواد مخزن،
مشاهده فشار کاری پمپ و …
راممکن میسازد.

تخلیه کاتالیست و شارژ راکتور