شهرک اکباتان فاز یک – بلوار شهید نفیسی – برج سبز – واحد 13

پروژه های انجام شده شرکت زاگرس صنعت آرکا

22

عنوان: تخلیه و شارژ راکتورهای واحد سولفور زدا

کارفرما: فولاد سبا اصفهان

بازه زمانی اجرای پروژه:  3 روز

تاریخ شروع: 20/5/98

مکان: مبارکه اصفهان

www.msc.ir

21

عنوان: اورهال واحد ریفرمر شامل: تخلیه و شارژ کاتالیست ، برش و جوش داگلگ ها ، باز و بسته کردن سیستم های تعلیق ، باز و بسته کردن سوئیچ تیوب ها ، نظافت تیوب ها.

کارفرما: فولاد سبا اصفهان

بازه زمانی اجرای پروژه:  15 روز

تاریخ شروع: 8/4/98

مکان: مبارکه اصفهان

www.msc.ir

9

عنوان: تخلیه  و بسته بندی پرلیت کولباکس واحد CO

کارفرما: مجتمع پتروشیمی فن آوران

بازه زمانی اجرای پروژه: 5 روز

تاریخ شروع: 22/3/98

مکان: بندر ماهشهر

www.fnpcc.com

19

عنوان: شارژ 2400 بشکه کاتالیست و راشین رینگ راکتور اسید سولفوریک  شماره 2

کارفرما: مجتمع مس سرچشمه

بازه زمانی اجرای پروژه:  6 روز

تاریخ شروع: 5/2/98

مکان: سرچشمه کرمان

www.scico.ir

1 min

عنوان: تخلیه و شارژ راکتورهای HTS، LTS و SEC-REF واحد آمونیاک 2

کارفرما: مجتمع پتروشیمی رازی

بازه زمانی اجرای پروژه: 12 روز

تاریخ شروع: 20/2/98

مکان: عسلویه

www.razip.com

20

عنوان: تخلیه ، سرند و شارژ 360 بشکه کاتالیست و سرامیک کانونتور اسید سولفوریک

کارفرما: تدبیر شیمی حیان

بازه زمانی اجرای پروژه:  6 روز

تاریخ شروع: 20/1/98

مکان: زنجان

www.tadbir-chemi.com

17

عنوان: نظافت صنعتی واحد های انتقال مواد، آهک، فولاد سازی و ریخته گری

کارفرما: شرکت توکا بتن

بازه زمانی اجرای پروژه:  1 سال

تاریخ شروع: 1/1/98

مکان: مجتمع فولاد مبارکه اصفهان

www.msc.ir

23

عنوان: تخلیه و شارژ راکتورهای واحد سولفور زدا

کارفرما: فولاد سبا اصفهان

بازه زمانی اجرای پروژه:  3 روز

تاریخ شروع: 5/11/97

مکان: مبارکه اصفهان

www.msc.ir

2 1

عنوان: تخلیه و شارژ 500 تن کاتالیست راکتورهای واحد استایرن منومر تحت شرایط ازت

کارفرما: مجتمع پتروشیمی پارس

بازه زمانی اجرای پروژه: 6 روز

تاریخ شروع: 5/9/97

مکان: عسلویه

www.parspc.net

18

عنوان: تخلیه کاتالیست های 480 تیوب واحد ریفرمر

کارفرما: مجتمع فولاد مبارکه اصفهان

بازه زمانی اجرای پروژه:  3 روز

تاریخ شروع: 1/8/97

مکان: مبارکه اصفهان

www.msc.ir

3 1

عنوان: تخلیه و شارژ راکتورهای سنتز متانول (3 عدد راکتور شامل 14397 عدد تیوب 2 اینچ به ارتفاع 7 متر)

کارفرما: مجتمع پتروشیمی فن آوران

بازه زمانی اجرای پروژه: 7 روز

تاریخ شروع: 25/2/97

مکان: بندر ماهشهر

www.fnpcc.com

6 1

عنوان: تخلیه راکتور هیدروژنیزاسیون تحت شرایط ازت

کارفرما: مجتمع پتروشیمی فن آوران

بازه زمانی اجرای پروژه: 14 ساعت

تاریخ شروع: 23/2/97

مکان: بندر ماهشهر

www.fnpcc.com

5 1

عنوان: تخلیه راکتورهای پریفرمر تحت شرایط ازت ( 2 عدد راکتور )

کارفرما: مجتمع پتروشیمی فن آوران

بازه زمانی اجرای پروژه: 18 ساعت

تاریخ شروع: 22/2/97

مکان: بندر ماهشهر

www.fnpcc.com

4 1

عنوان: تخلیه و بسته بندی کاتالیست تیوب های ریفرمر ( 588 عدد تیوب 4 اینچ به ارتفاع 14 متر)

کارفرما: مجتمع پتروشیمی فن آوران

بازه زمانی اجرای پروژه: 34 ساعت

تاریخ شروع: 20/2/97

مکان: بندر ماهشهر

www.fnpcc.com

11

عنوان: سند فیلتر

کارفرما: مجتمع پتروشیمی مارون

بازه زمانی اجرای پروژه: 1 روز

تاریخ شروع: 5/11/96

مکان: بندر ماهشهر

www.mpc.ir

7 1

عنوان: تخلیه راکتورهای پرلیت کولباکس واحد CO

کارفرما: مجتمع پتروشیمی فن آوران

بازه زمانی اجرای پروژه: 2 روز

تاریخ شروع: 27/10/96

مکان: بندر ماهشهر

www.fnpcc.com

8 1

عنوان: تخلیه و بسته بندی پرلیت کولباکس واحد CO

کارفرما: مجتمع پتروشیمی فن آوران

بازه زمانی اجرای پروژه:  4 روز

تاریخ شروع: 22/10/96

مکان: بندر ماهشهر

www.fnpcc.com

10

عنوان: تخلیه و پاکسازی کانال های Open Drain و حوضچه واحد پروپیلن

کارفرما: مجتمع پتروشیمی مارون

بازه زمانی اجرای پروژه: 20 روز

تاریخ شروع: 1/10/96

مکان: بندر ماهشهر

www.mpc.ir

14

عنوان: تخلیه و بسته بندی کاتالیست هاو سرامیک بال های واحد SRP

کارفرما: مجتمع گاز پارس جنوبی (فازهای 2 و 3)

بازه زمانی اجرای پروژه: 2 روز

تاریخ شروع: 25/9/96

مکان: عسلویه

www.pogc.ir

13

عنوان: تخلیه و بسته بندی کاتالیست هاو سرامیک بال های واحد SRP

کارفرما: مجتمع گاز پارس جنوبی (فاز1)

بازه زمانی اجرای پروژه: 2 روز

تاریخ شروع: 20/9/96

مکان: عسلویه

www.pogc.ir

12

عنوان: تخلیه، شارژ ، سرند و بارگیری ، 1200 بشکه کاتالیست و سرامیک بال واحد اسید سولفوریک

کارفرما: مجتمع مس سرچشمه

بازه زمانی اجرای پروژه: 7 روز

تاریخ شروع: 20/5/96

مکان: سرچشمه کرمان

www.scico.ir/FA

15

عنوان: تخلیه حوضچه لجن های هیدروکربنی

کارفرما: مجتمع گاز پارس جنوبی (فازهای 17 و 18)

بازه زمانی اجرای پروژه: 3 روز

تاریخ شروع: 29/9/95

مکان: عسلویه

www.pogc.ir

16

عنوان: تخلیه درایر

کارفرما: مجتمع گاز مایع 900 گچساران

بازه زمانی اجرای پروژه: 5 روز

تاریخ شروع: 20/7/95

مکان: گچساران

www.gsogpc.nisoc.ir

چطور میتوانم به شما کمک کنم؟