ZSARKA
zagros

جاروب خیابانی

جاروب خیابانی – سوییپر خبابانی

سویپپر - جاروب خیابانی

جاروب خیابانی – سوییپر

امروزه باتوجه به گسترش محیط های صنعتی،تجاری وهمچنین اهمیت انجام نظافت صنعتی این محیط ها بصورت موثر و باسرعت بالا،جارو مکنده صنعتی ازجایگاه و اهمیت زیادی برخوردار هستند.
این تجهیزات قابلیت شستشو وجمع آوری همزمان زباله ها،غبارها و… از سطوح:
جاده و خیابان
پارک وسالن
پارکینگ
کارگاه
باند فرودگاه
نظافت انواع محیط های صنعتی وتجاری رابصورت موثر و بادقت و سرعت بالا دارند.
همچنین فیلتراسیون پیشرفته این جاروب ها ازانتشار مجددغبارهای جمع آوری شده درمحیط بطور کامل جلوگیری میکند.
این سوییپرها بصورت عمده به دسته خیابانی،سالنی وسوییپرهای صنعتی وکارگاهی تقسیم بندی میشوندکه قابلیت جمع آوری انواع موادجامد ومایع رادارند.

جاروب های سایز بزرگ:

این نوع ازسوییپرها جهت انجام عملیات نظافت بصورت گسترده درمناطق شهری،جاده ای،فرودگاهی و… طراحی شده اندکه توانایی جمع آوری انواع موادخشک و تر را دارا میباشند.
فیلتراسیون پیشرفته این جارومکنده ها از انتشار مجدد غبارهای جمع آوری شده درمحیط جلوگیری مینماید.
همچنین برخی مدلها مجهزبه تیغه ی برف روب وشیلنگ ساکشن موادجهت نظافت محیط هایی هستند،
که درفواصل دورتر ازماشین سوییپر قراردارند ودسترسی و ورود دستگاه به این مکانها امکان پذیر نمیباشد.
نوع خاصی ازاین جاروب ها مدل فرودگاهی است که علاوه برنظافت وشستشوی سطوح،توانایی پاشش ضدیخ،جذب وجمع آوری فلزات وپاک کردن رد لاستیک ازسطوح باندها را دارا میباشد.

جاروب خیابانی - سوییپر

جاروب های سایز متوسط:

جاروب های سایزمتوسط باتوجه به ابعاد مناسبی که دارند ازقدرت مانور بیشتری نسبت به جارو مکنده های سایزبزرگ بهره مند هستند،
همین ویژگی باعث شده که علاوه برجاده هاوخیابان ها جهت پاکسازی ونظافت محیط هایی همچون پیاده روها،معابر پارک ها وفضاهای سبز،محوطه کارخانجات،ادارات وکارگاه ها و… مناسب باشند.

سویپپر - جاروب خیابانی

جاروب کارگاهی:

محدودیت فضا دربرخی ازمواردباعث شده تولیدکنندگان تجهیزات نظافت صنعتی اقدام به طراحی وساخت نوعی ازسوییپرهای صنعتی کنند.
این جاروب ها علاوه برمزیت ها وکارایی جاروب های سایز بزرگ ومتوسط امکان حرکت درفضاهای کوچک مانند:کارگاهها وپارکینگها و… رابه خوبی داشته باشند.
براساس این نیازها سوییپرهای کارگاهی سرنشین دار طراحی شدند،که قدرت وکارایی مناسب دارند.
این جاروب ها قدرت جاروب ومکش انواع موادخشک وسرعت نظافت محیط های مذکور رابسیار بالا برده وکیفیت نظافت راافزایش میدهد.

سویپپر - جاروب خیابانی

کفشوی سرنشین دار(SCRUBER)

باگسترش روزافزون محیط های تجاری واداری و نیازبه سرعت عمل بیشتر درنظافت این محیط هابه علت گستردگی آنها،کفشوی های صنعتی موردتوجه بیشتری واقع شده اند.
این نوع ازکفشوی ها دارای مخزن موادشوینده برای شستشوی سطوح وهمچنین مخزن ذخیره مایعات جمع آوری شده میباشند.

سویپپر - جاروب خیابانی

کفشوی بدون سرنشین(SCRUBER)

این نوع ازکفشوی ها ازلحاظ ویژگی همانند مدل سرنشین دار بوده بااین تفاوت که حجم کمتری رااشغال کرده وبرای نظافت محیط ها و راهروهای بافضای کم مناسبترمیباشند.

سوییپرهای صنعتی - سوییپر

This post is also available in: enEnglish (English)17 , می

mohamad akhbari


جستجو